YUDU HELP

HAAL HET MEESTE UIT UW YUDU PUBLISHING DIGITALE EDITIE

De volgende informatie zal u helpen door uw publicatie te navigeren door het verklaren van de taakbalkfuncties en de sneltoetsen, evenals andere gebruikersfuncties.

TOEGANKELIJKE, TEXT ONLY DIGITALE EDITIE

Als uw versie gecreëerd is met een aanvullende, toegankelijke, text only versie, zal er links bovenin van de taakbalk een {T} icoon verschijnen.

De text only versie kan met de meeste screen readers voor blinden en slechtzienden geïntegreerd worden.  

U kunt vanaf ieder punt binnen de publicatie overstappen van de Flash naar de text only digitale editie.

ZOOM

Om in en uit te zoomen op de publicatie kunt u ofwel op het gebied van de pagina klikken waarop u wilt inzoomen, ofwel de zoomtoets op de taakbalk gebruiken, welke automatisch zal inzoomen op het midden van de pagina's waarop u zich bevindt. Selecteer vervolgens het gewenste zoomgehalte met de zoomschaal, welke zal verschijnen op de taakbalk wanneer er binnen de publicatie gezoomd is.

Om de pagina te bewegen, klikt u op en versleept u de publicatie met gebruik van de scrollbalk aan de rechter- en onderkant van de pagina.

Indien u op een PC leest en u een roller onder uw muis heeft, kunt u deze gebruiken om op en neer te scrollen.

Klik wederom op de publicatie of op het zoomicoon om weer uit te zoomen (er zal een minteken verschijnen in het icoon voor uitzoomen).

PAGINA'S DOORZOEKEN

Om naar de volgende pagina te gaan klikt u rechts onder in de hoek van de publicatie of maakt u gebruik van de pijltjes op de taakbalk om de pagina meteen weer te geven. U kunt ook meteen naar de eerste of laatste pagina gaan wanneer u gebruik maakt van de toetsen met een enkele verticale lijn, naast de pijltoetsen.

De pagina die u bekijkt, zal in het witte venster getoond worden, in midden van de taakbalk. U kunt de gewenste pagina ook in dit veld intikken, om er meteen heen te gaan.

U kunt ook gebruik maken van het uitklapmenu aan de rechterzijde van de taakbalk om de gewenste pagina te selecteren.

SNELTOETSEN

Om door de publicatie te navigeren met gebruik van sneltoetsen in plaats van een muis, gebruikt u de volgende toetsen:
Om onderwerpen op de menubalk te selecteren gebruikt u de TAB toets om door de selecties heen te bewegen. Uw selectie zal door een gele box gemarkeerd worden. Om de selectie te activeren drukt u de spatiebalk in.
Om naar de volgende pagina te gaan drukt u de punttoets in.
Om naar de vorige pagina terug te keren drukt u de kommatoets in.
Om in te zoomen drukt u slaat u eenmaal de 'Z' toets aan. Sla de 'Z' toets een tweede keer aan om weer uit te zoomen.
U kunt het zoomgehalte vermeerderen of verminderen door op de + of - toets te drukken.
Eenmaal ingezoomd drukt u op A om naar links te scrollen.
Sla de D aan om naar rechts te scrollen.
Druk op de W om naar boven te scrollen
En druk op de S om naar beneden te scrollen.

ZOEKEN

Helemaal rechts op de taakbalk bevindt zich een contextuele zoekfunctie. Typ uw zoekwoord of -term in het veld en klik op de GO knop om uw zoekopdracht te starten. Onder het zoekveld zal er een uitklapmenu met resultaten verschijnen. Klik op de gewenste pagina in het menu en u zult er direct heengaan. Uw sleutelwoord of zoekterm zal in groen aangegeven zijn. Indien de uitgever de optie om meerdere gearchiveerde edities van de publicatie te bekijken mogelijk heeft gemaakt, zal de zoekfunctie alle publicaties in het archief bestrijken, waardoor u het gehele publicatie-archief kunt doorzoeken.

PLAKBRIEFJES

U kunt briefjes bevestigen aan de pagina om later te kunnen raadplegen, door op het briefjes icoon op de taakbalk te klikken en het gebied dat u wenst te annoteren, te selecteren. Schrijf uw aantekeningen in de gele box. Wanneer u klaar bent, zal er een geel briefjes icoon aan het geselecteerde gebied bevestigd worden. Wanneer u uw aantekeningen weer wilt inzien, scrollt u simpelweg over het gele briefjes icoon.

BOEKENLEGGERS PLAATSEN

U kunt boekenleggers toevoegen aan uw digitale editie, waardoor u gemakkelijk terug kunt keren op specifieke pagina's. YUDU Publishing digitale edities maken het mogelijk meerdere pagina's van boekenleggers te voorzien, waarbij gebruik wordt gemaakt van boekenleggers in verschillende in kleuren voor elke pagina.

U kunt de boekenleggers ook ieder een korte omschrijving als referentie meegeven.

De boekenleggers blijven bevestigd aan uw publicatie indien u de publicatie bekijkt vanaf dezelfde computer. U kunt ook een offline versie van uw publicatie bewaren op uw desktop, waarin uw boekenleggers en referenties ook aangegeven zijn.

PRINTEN

U kunt de gehele publicatie uitprinten of pagina's ervan selecteren om uit te printen. Klik op het printicoon links  bovenin de taakbalk. Selecteer vervolgens met gebruik van de uitklapmenu's de pagina's of het paginabereik dat u wilt uitprinten.

OPTIES

Dit uitklapmenu geeft u de mogelijkheid verdere opties te selecteren.

Voor het downloaden van de offline editie klikt u op de optie dan zal meteen een Zip file gedownload worden naar uw desktop. Op Windows XP of Vista extraheert u/ pakt u uit door met de rechtermuisknop te klikken en “extraheer alles” te kiezen. U kiest waar u de bestanden wilt bewaren(bijvoorbeeld op uw desktop). Op een Mac dubbelklikt u simpelweg om het bestand te openen en dubbelklikt u op het icoon om de editie te bekijken.

Enkele pagina modus - op deze manier gaat u pagina voor pagina door de publicatie heen, in plaats van twee pagina's tegelijk te bekijken.

Auto Presentatie Modus -hiermee kunt u de snelheid waarmee van pagina veranderd wordt instellen en vervolgens de gehele publicatie bekijken met automatisch bladzijden omdraaien.

VOORKEURSINSTELLINGEN

Dit uitklapmenu biedt u de mogelijkheid om uw persoonlijke leeservaring te veranderen: u kunt het omdraaien van de pagina's selecteren of deselecteren, evenals het geluid van de omkerende pagina's en of u de schaduw in het midden van elke pagina wilt zien.

INHOUD

U kunt aan de linkerkant van de taakbalk op de inhoudsopgave-toets drukken om een uitklapmenu met de inhoud van de publicatie te bekijken. Wanneer u op de gewenste pagina klikt, zult u er meteen heengebracht worden. U kunt ook de thumbnails van iedere pagina in de publicatie bekijken.

YUDU Media - www.yudu.com

Wij hopen dat u veel plezier zult beleven aan uw YUDU Publishing Digitale Editie! Voor meer informatie over YUDU Media en het creëren van andere toegankelijke publicaties klikt u op het YUDU icoon aan de uiterste linker bovenzijde van de taakbalk. Dit voert u naar de YUDU Media website, welke ook in groot lettertype bekeken kan worden.