DIGITAALISEN PAINOKSEN OPTIMAALINEN HYÖDYNTÄMINEN

Seuraavassa kuvataan työkalurivin toiminnot, siirtymisen pikanäppäimet ja muut käyttötoiminnot, jotka helpottavat julkaisussa siirtymistä ja sen käyttöä.

DIGITAALISEN PAINOKSEN HELPPOKÄYTTÖINEN TEKSTIVERSIO

Jos digitaaliseen painokseesi on luotu myös helppokäyttöinen tekstiversio, työkalurivin vasemmassa yläkulmassa näkyy {T}-kuvake.

Tekstiversiota voidaan käyttää useimmissa näkövammaisille ja sokeille tarkoitetuissa lukuohjelmissa.

Voit vaihtaa digitaalisen painoksen Flash-versiosta tekstiversioon kaikkialla julkaisussa.

ZOOMAUS

Voit loitontaa ja lähentää julkaisua napsauttamalla sivun aluetta, jota haluat tarkastella lähemmin, tai käyttämällä työkalun zoomauspainiketta, joka zoomaa automaattisesti katselemiesi sivujen keskelle. Valitse sen jälkeen haluamasi zoomaustaso zoomausasteikosta, joka tulee näkyviin työkaluriville, kun julkaisu lähennetty.

Voit siirtyä sivulla napsauttamalla ja vetämällä julkaisua tai käyttämällä sivun oikealla puolella ja alapuolella olevia vierityspalkkeja.

Jos käytät lukemiseen PC:tä ja hiiressäsi on pyörä, voit vierittää tekstiä sen avulla ylös- ja alaspäin.

Voit loitontaa tekstin napsauttamalla julkaisua tai zoomauskuvaketta uudelleen (kuvakkeen viereen tulee miinusmerkki loitonnusta varten).

SIVUJEN SELAUS

Voit kääntää sivua napsauttamalla julkaisun oikeaa alakulmaa tai avata sivun heti käyttämällä työkalurivin nuolipainikkeita. Voit myös siirtyä heti ensimmäiselle tai viimeiselle sivulle käyttämällä nuolinäppäinten vieressä olevaa pystysuoraa viivaa.

Katselemasi sivu näkyy valkoisessa ikkunassa työkalurivin keskellä. Voit myös siirtyä haluamallesi sivulle kirjoittamalla sen tähän sivunäyttöön.

Lisäksi voit valita haluamasi sivun työkalurivin oikealla puolella olevan avattavan sisältövalikon avulla.

PIKANÄPPÄIMET


Voit siirtyä julkaisussa hiiren asemesta pikanäppäimillä seuraavasti:
Valitse valikkorivin kohteita siirtymällä niissä sarkainnäppäimen avulla.
Keltainen ruutu korostaa valintasi. Aktivoi valinta painamalla välinäppäintä.
Siirry seuraavalle sivulle painamalla pistenäppäintä. Palaa edelliselle sivulle painamalla pilkkunäppäintä.
Lähennä tekstiä painamalla Z-näppäintä kerran. Loitonna tekstiä painamalla Z-näppäintä toisen kerran.
Voit lisätä tai vähentää zoomaustasoa painamalla plus- tai miinusnäppäimiä. Kun olet lähentänyt tekstin, voit vierittää sitä vasemmalle painamalla A-näppäintä.
Vieritä oikealle painamalla D-näppäintä.
Vieritä ylöspäin painamalla W-näppäintä.
Vieritä alaspäin painamalla S-näppäintä.

HAKU

Äärimmäisenä oikealla työkalurivissä on kontekstihakutoiminto. Kirjoita hakusana tai termi ruutuun ja aloita haku napsauttamalla Siirry-painiketta. Hakuruudun alle tulee avattava tulosvalikko. Pääset suoraan haluamallesi sivulle napsauttamalla sitä valikossa. Avainsanasi tai hakutermisi näkyy vihreänä.

Jos julkaisija on ottanut käyttöön vaihtoehdon katsella julkaisun useita arkistoituja painoksia, hakutoiminto kattaa kaikki kyseisen arkiston julkaisut, ja voit tehdä hakuja koko julkaisuarkistoon.

HUOMAUTUKSET

Voit lisätä sivulle huomautuksia myöhempää käyttöä varten napsauttamalla työkalurivin huomautuskuvaketta ja valitsemalla alueen, johon haluat liittää huomautuksen. Kirjoita huomautuksesi keltaiseen ruutuun. Kun olet valmis, valittuihin alueisiin liitetään keltainen huomautuskuvake. Voit katsella huomautuksiasi siirtymällä keltaisen huomautuskuvakkeen päälle.

KIRJANMERKKI

Voit lisätä digitaaliseen painokseesi kirjanmerkkejä, joiden avulla voit helposti palata tietyille sivuille. Digitaalisiin painoksiin voidaan lisätä useita kirjanmerkkejä käyttämällä erivärisiä kirjanmerkkejä eri sivuille.

Voit myös liittää kuhunkin kirjanmerkkiin lyhyen viitekuvauksen.

Kirjanmerkit pysyvät julkaisussasi, jos katselet niitä samassa tietokoneessa. Voit myös tallentaa julkaisustasi työpöydällesi offline-version, joka tallentaa kirjanmerkkisi ja viittauksesi.

TULOSTUS

Voit tulostaa koko julkaisun tai haluamasi valitut sivut. Napsauta työkalurivin vasemmassa yläkulmassa olevaa tulostuskuvaketta. Valitse sen jälkeen tulostettavat sivut tai tulostettava sivualue avattavien valikkojen avulla.

VAIHTOEHDOT

Tämän avattavan valikon avulla voit valita lisävaihtoehtoja.

Offline-painoksen lataus: Napsauta vaihtoehtoa ja työpöydällesi ladataan heti zip-tiedosto. Voit purkaa sen Windows XP- tai Windows Vista -käyttöjärjestelmässä napsauttamalla sitä hiiren oikealla painikkeella ja valitsemalla Pura kaikki. Valitse, minne haluat tallentaa tiedoston (työpöydälle). Jos käytät Mac-tietokonetta, avaa tiedosto kaksoisnapsauttamalla sitä ja katsele painosta kaksoisnapsauttamalla kuvaketta.

Yhden sivun tila: Tällä vaihtoehdolla voit katsella julkaisua sivu kerrallaan aukeaman asemesta.

Automaattisen esityksen tila: Tämän vaihtoehdon avulla voit valita sivun kääntymisvälin ja sitten katsella koko julkaisun niin, että sivut kääntyvät automaattisesti.

ASETUKSET

Tämän avattavan valikon avulla voit muuttaa henkilökohtaista lukukokemustasi ottamalla käyttöön tai poistamalla käytöstä sivunkääntymisanimaation, sivun kääntymisäänen sekä sivun keskusaukeamavarjon.

SISÄLTÖ

Voit katsella julkaisun avattavaa sisältövalikkoa napsauttamalla työkalurivin vasemmalla puolella olevaa sisältöpainiketta. Haluamasi sivun napsautus avaa heti kyseisen sivun. Napsauttamalla näet myös kunkin sivun pikkukuvan julkaisussa.